Στοιχεία Επικοινωνίας

Καρόλου Ντηλ 31-33
Τ.Κ 546 23
Θεσσαλονίκη

Αδειοδότηση, κατασκευή και χρηματοδότηση Φωτοβολταϊκών

Ενδεικτικά έργα πελατών

Projects που έχουμε αναλάβει

OUR WORKS

Παρακάτω σας παρουσιάζουμε μερικά ενδεικτικά έργα, διαφόρων κατηγοριών και μεγεθών που έχουμε αναλάβει σε Ελλάδα και Εξωτερικό.